בודק חשמל 2

הכשרה זו מיועדת לחשמלאי בעל רישיון מסוג חשמלאי הנדסאי שצבר ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות, כמוגדר בתקנות החשמל – רשיונות, ובהתאם לחוק החשמל. 


חשמלאי בודק 2 רשאי לבצע עבודות שבעל רשיון חשמלאי-בודק 1 רשאי, ובנוסף: לבצע בדיקות במתקני חשמל במתח נמוך, בגודל חיבור עד 3250 x  אמפר, הן במתקן חדש והן במתקן ישן, למעט עבודות חשמל שבוצעו ו/או תוכננו על-ידו. 

 

תנאי קבלה :
1.הנדסאי חשמל שבידו דיפלומה המאושרת ע"י מה"ט, הרשום במדור חשמל בפנקס הטכנאים. 

2. בעל רישיון מסוג חשמלאי הנדסאי.

3. וותק מוכח של 5 שנים במקצוע כחשמלאי הנדסאי. 

 

תעודות תעודת גמר: 
"חשמלאי בודק סוג 2 " רישוי בהתאם להנחיות המנהל למתן רישיונות באגף.